Načítavam...
Prázdny
Váš košík
Facebook
SlovenskyEnglish

Spracovanie osobných údajpv

Odoslaním formuláru dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom vybavenia mojej objednávky
 1. Osobné údaje, s ktorými TeleMedCare, spol. s r.o. prichádza do styku sú
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa zákaznika
  • telefonický kontakt zákazníka
  • mailová adresa zákazníka
 2. TeleMedCare, spol. s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky s tovarom.
 3. TeleMedCare, spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
 4. Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som TeleMedCare s.r.o. poskytol za účelom vybavenia mojej objednávky sú pravdivé, správne a aktuálne.  V prípade nepravdivých alebo nesprávnych údajov uhradím prepravné náklady.